Faktaa

Eläinkuljetuksista on säädetty laki ja me suomalaiset olemme tottuneet siihen, että lakia on noudatettava. Kaikkialla näin ei kuitenkaan ole: viimeisimmät todisteet hevoskuljetusten raakuudesta EU-rajojen sisäpuolella nostivat pintaan järkytyksen ihmisten piittaamattomuudesta. Eläinten hyvinvoinnista ei välitetä, eikä lakipykäliä edes yritetä noudattaa. Koska me olemme osa EU:ta, nämä rikokset koskevat meitä jokaista. Levittäkää tietoutta ja varmistetaan yhdessä, että näitä sääntöjä noudatetaan.

Neuvoston asetus N:o 1/2005 säätää asetuksissaan muun muassa seuraavaa:

– Kuljettajien ja hoitajien pätevyydestä on oltava todistukset.
– Kuljetusväline on oltava tarkistettu ja hyväksytty koskien pitkiä kuljetuksia.

Asetuksen 3. artikla sanoo näin:

– Eläimiä ei saa kuljettaa tai kuljetuttaa siten että niille voi aiheutua vammoja tai turhaa kärsimystä.
– Eläinten on oltava kuljetuskuntoisia. Mm. tiineenä olevaa naarasta, jonka kantoajasta vähintään 90 % on kulunut, ei saa kuljettaa, kuten ei myös vastasyntynyttä nisäkästä, jonka napa ei ole täysin parantunut.
– Edelleen loukkaantunutta eläintä ei saa kuljettaa kuin eläinlääkärin valvonnassa hoitoa tai diagnoosia varten.
– Kuljetusvälineet ovat sellaisia, että taataan eläinten turvallinen kuljetus
– Eläimille varataan niiden kokoon ja kuljetusmatkan kestoon nähden lattia-alaltaan ja korkeussuunnassa riittävä tila.

Lisäksi asetuksen mukaan:

– Kuormauksen tai purkamisen kestäessä yli 4 tuntia, on hyväksytyn eläinlääkärin valvottava toimia, ja on toteutettava erityisiä varotoimia sen varmistamiseksi että eläinten hyvinvointi turvataan näiden toimien aikana.”
– Kotieläiminä pidettäviä hevoseläimiä saadaan kuljettaa enintään 24 tuntia. Kuljetusmatkan aikana niitä on juotettava ja tarvittaessa ruokittava kahdeksan tunnin välein. Jäsenvaltiot voivat määrätä myös tietyin edellytyksin kahdeksan tunnin enimmäis matka-ajan jota ei voi pidentää.
– Myös kuljetuksiin tarkoitettu tila on laissa määritelty, samoin eläinten kiinnityksestä on omat säädökset. Esim. hevoset on kuljetettava yksittäisissä pilttuissa ja kaikille eläimille on turvattava esteetön vedensaanti pitkissä kuljetuksissa.
– Eläinten käsittely, luku III, kohta 1.8, kieltää eläinten lyömisen, potkimisen, ja monen muunlaisen tuskaa aiheuttavan käsittelyn.

Myös rikkomuksista on omat säädökset 26. artiklassa. Asetuksen viimeisellä sivulla sanotaan: ” Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.”

Paperilla vaikuttaa siis hyvältä, mutta mikä onkaan todellisuus?